News

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen 2018 lørdag den 3. marts kl 10 i Hørvævsmuseet er nu overstået. Indkaldelse, referatet og bilag er nedenfor.

Generalforsamlingen blev indledt med at Lis Brandt fortalte om sine personlige erfaringer med hørdyrkning og hørberedning i 2017.

Hvis du som medlem ikke har fået en indkaldelse bedes du henvende dig på museet så vi kan få opklaret hvad årsagen er.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

forslag til Vedtægter for Hørvævsmuseet på Krengerup 2018

forslag til vedtægter for Hørvævsmuseets Aftenskole marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018

Årsberetning Aftenskolen 2017

Bestyrelsens årsberetning 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Nedenfor er der link til indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling i ”Hørvævsmuseet på Krengerup” lørdag d. 5. marts 2016 i museets café for foreningens medlemmer. Indkaldelsen er sendt til foreningens medlemmer 15. februar enten på email eller med almindelig post.

Kl. 10.00-10.30 vil Kurt Reindel fortælle om etableringen af Hørvævsmuseet i 1992 inden selve generalforsamlingen starter kl. 10:30. Hørvævsmuseet er vært ved kaffe og rundstykker.

Bemærk at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 26.februar 2016.

Dagsorden til generalforsamling 2016

Sæsonåbning 2015

Invitation til vore medlemmer

Fredag den 1. maj kl. 11:00-13:00 på Hørvævsmuseet

Program:

  1. Velkomst ved formanden.
  2. Morkoret underholder
  3. Kort præsentation af udstillingerne, de to udstillere: Lis Ahrenkiel og Sille Brams er tilstede

Efter præsentationen af udstillingerne er Hørvævsmuseet vært ved en forfriskning.

Museet åbner for publikum kl. 13

Orientering til vore medlemmer 2015

med referat af generalforsamlingen, omtale af sæsonen 2014 og af den kommende sæson 2015, beskrivelse af hvad de frivillige laver på Hørvævsmuseet – og meget mere…

Klik på billedet af bladet for at læse det her.

Medlemmer har fået bladet tilsendt med årsregnskab for 2014. Skulle det ikke være nået frem til alle kan man få det på Hørvævsmuseets kontor.

PS: Næste ordinære generalforsamling er 5. marts 2016 kl. 10. I vil få indkaldelse 3 uger før.