Frivillig

Museet er et arbejdende museum, hvor en kreds af frivillige, hovedsageligt pensionister, mødes et par formiddage om ugen for at væve, arbejde i pudsestuen, reparere maskiner, sætte nye aktiviteter i gang mm. Alt sammen for at gøre det muligt at vise et levende og attraktivt museum frem for publikum, men også for at medvirke til at historien om dette gamle håndværk, som senere blev industrialiseret, skal blive gemt til eftertiden. I vintersæsonen bliver der vævet i aftenskolen og skoletjenesten. Caféen hygger om gæsterne og du kan købe diverse hørvarer i butikken.

Vær med i et hyggeligt og spændende fællesskab som frivillig på Hørvævsmuseet på Krengerup. Kom og besøg os en mandag eller onsdag formiddag på museet og se, om det er noget for dig. Du kan også sende os en mail til hvm-krg@hvm-krengerup.dk eller ringe på museet 64 72 28 85 en formiddag i kontortiden så vi kan aftale nærmere.

Du skal være meget velkommen. Og du vælger selv hvilke arbejdsopgaver, du vil være med til at løse.