Nyheder

Et aktivt otium

Kom og vær med i et inspirerende, aktivt og hyggeligt samvær på Hørvævsmuseet på Krengerup.

Vi mødes hver mandag og onsdag formiddage fra kl. 9.00 til kl. 12.00, hvor der bliver arbejdet i væveriet med at vedligeholde de gamle væve, væve på dem, reparere hulkort, skære nye kæder og i smedeværkstedet lave nye reservedele til vævene.

Gruppebillede lille

 

Der er også brug for hænder mange andre steder i huset fx i systuen, i cafeen, på kontoret med registrering af indkomne effekter til museet og mange andre gøremål.

I sommerhalvåret har vi brug for rundvisere og cafévagter.

Kom og besøg os mandag d. 27. marts fra kl. 9.00 til kl. 12.00 og se om det er noget for dig at blive frivillig hos os. Vi byder på kaffe og brød kl. 10.30.

Sidste tirsdag i hver måned kl. 17.00 mødes vi cafeen og laver vagtplan for den næste måned. Her er du også meget velkommen til at møde op.